AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL (Modernisasi Pendidikan Di Dunia Islam)

Dr. Zainuddin Hamkah

Sari


Modernisasi dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19 M yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak nasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru dan pemimpin-pemimpin Islampun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan beru itu. Sebagaimana halnya di Barat di Dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan jalan demikian pemimpin-pemimpin Islam modern mengharapkan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan. Pembaharuan dapat dilaksanakan dengan tidak meninggalkan agama. Yang perlu ditinggalkan dalam pembaharuan ialah tradisi yang bertentangan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci


Perlunya Moderasi Pendidikan

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.